Installera kali Linux – Easy – På Chrome OS =)
Installera kali Linux – Easy – På Chrome OS =)

Installera kali Linux – Easy – På Chrome OS =)

En liten video om hur man installerar kali Linux istället för Debian. Easy!

Gör följande – Starta Linux (debian) och klistra in.

echo ”deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kali.list
wget -q -O – https://archive.kali.org/archive-key.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/kali-rolling-repo.asc

Sedan kommer magin..
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean -y

Och vi är klarar – Tack för att ni tittat,

Vinberg